Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia vă informează prin această politică GDPR despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și drepturile pe care le aveți în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind prelucrarea datele cu caracter personal și libera circulație a acestor date, precum și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

1. Detalii de contact

ADR Sud-Vest Oltenia și Innes Romania sunt operatorii datelor cu caracter personal pe care ni le transmiteți și răspund de datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor.

  • 1. Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, Aleea Teatrului nr.1, Craiova, Dolj, România
  • 2. Innes Romania, Str. Marin Sorescu, nr.54, Comuna Bradești, Dolj, România

2. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

ADR Sud-Vest Oltenia și Innes Romania nu folosesc datele dumneavoastră cu caracter personal în scopuri comerciale sau în scopul obținerii de beneficii financiare ca urmare a prelucrării datelor, ci prelucrează datele în scop de informare/promovare, dar și de marketing direct, acolo unde este cazul, pentru a vă transmite informații cu privire la activitățile și serviciile noastre sau ale partenerilor/colaboratorilor noștri, precum:

  • desfășurarea de campanii de informare și conștientizare a publicului larg sau a unor categorii de public țintă;
  • soluționării cererilor / solicitărilor;
  • înregistrarea și participarea la evenimentele organizate de către noi;

Nu colectăm și prelucrăm date sensibile despre dvs.: rasă sau etnie, convingeri religioase sau filosofice, viața și orientare sexuală, sănătate etc.

Ce tip de date colectăm?

  • Date de identificare personale: nume, prenume, nume utilizator, date din CI, fotografii, funcția sau poziția dvs.;
  • Date de identificare ale companiei dumneavoastră: denumire, Cod Unic de Înregistrare, cod CAEN etc.
  • Date de contact: adresă e-mail, numere telefon etc.
  • Date tehnice: utilizând site-ul nostru, vă putem colecta automat date tehnice, prin utilizarea de fișiere cookie și tehnologii similare;

Cât timp prelucrăm datele personale?

Datele pe care le colectăm sunt stocate și păstrate strict pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care au fost colectate sau până la expirarea termenelor de arhivare, prevăzute de legislație pentru diferitele categorii de documente.

Cine are acces la datele dumneavoastră?

Datele dumneavoastră pot fi transmise direcțiilor și departamentelor din cadrul celor doi parteneri, care vor prelucra datele cu caracter personal exclusiv în scopul derulării activității stabilite sau norme de lucru specifice unor proiecte europene. Nu vindem și nu cedăm terților datele dumneavoastră cu caracter personal, dar le putem transmite în vederea furnizării sau îmbunătățirii serviciilor solicitate de dumneavoastră, dacă avem acordul dumneavoastră scris sau exprimat pe mail.

Care sunt drepturile dumneavoastră și cum pot fi exercitate?

Dreptul la acces: Aveți dreptul de a solicita informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră. Puteți contacta responsabilul cu protecția datelor, care vă va furniza datele cu caracter personal prin e-mail.

Dreptul la portabilitate: Ori de câte ori vă prelucrăm datele cu caracter personal prin mijloace automate în baza acordului dumneavoastră, aveți dreptul să obțineți transferul unei copii a datelor dumneavoastră într-un format structurat folosit în mod frecvent și prelucrabil automat de dumneavoastră sau de către o altă parte. Aceasta include numai datele cu caracter personal pe care ni le-ați trimis.

Dreptul la rectificare: Aveți dreptul să solicitați rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dacă acestea sunt incorecte, inclusiv dreptul de a completa datele cu caracter personal incomplete.

Dreptul la ștergerea datelor: Orice utilizator poate obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege.

Dreptul la restricționarea prelucrării: Aveți dreptul să solicitați restricționarea procesului de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal dacă vă opuneți prelucrării în baza interesului legitim, dacă afirmați că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt incorecte, sau dacă considerați că prelucrarea acestora este ilegală.